Боловсролын Зөвлөгөө Мэдээллийн Төв

(БЗМТ) төрийн бус байгууллага нь Монголын Нээлттэй Нийгэм Хүрээлэн (Соросын Сан)-ээс Монгол улсад нээлттэй нийгэм хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зорилготойгоор 1996 онд хэрэгжүүлж эхэлсэн анхны хөтөлбөрүүдийн нэг юм. Тус төв нь 2003 оны 5 сард бие даасан төрийн бус байгууллага болон үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Бидний тухай

Манай боловсролын зөвлөгөө мэдээллийн төв төв нь 2003 оны 5 сард бие даасан төрийн бус байгууллага болон үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Сурагчдын амьдрал

Манай боловсролын зөвлөгөө мэдээллийн төв төв нь 2003 оны 5 сард бие даасан төрийн бус байгууллага болон үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Бидний явуулж буй үйлчилгээ

Бидний зүгээс танд зөвлөж буй зөвлөгөө

Мэргэжил Сонгох

Ажил, мэргэжлийн зөвлөгөө Орчин үед даяаршил, техник технологийн хурдацтай хөгжлийг дагаад хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт…

Гадаадад Сурах

АНУ болон гадаадын бусад улс орнуудын их дээд сургууль, коллежид элсэх өргөдөл мэдүүлэх, эссе бичих,…