БОЛОВСРОЛЫН ЗӨВЛӨГӨӨ МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ

Дэлгэрэнгүй

SAT MATH COURSE

SAT WRITING COURSE

Бидний явуулж буй үйлчилгээ

Бидний зүгээс танд зөвлөж буй зөвлөгөө

Мэргэжил Сонгох

Ажил, мэргэжлийн зөвлөгөө Орчин үед даяаршил, техник технологийн хурдацтай хөгжлийг дагаад хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт…

Гадаадад Сурах

АНУ болон гадаадын бусад улс орнуудын их дээд сургууль, коллежид элсэх өргөдөл мэдүүлэх, эссе бичих,…