info@earcmn.org
976-11-319016
Хэл сонгох : ENG
TOEFL IBT шалгалтанд бэлтгэх сургалт

           Өглөөний анги                       Үдийн анги                    Оройн анги

           09.00 - 10.30                 11.00-14.40                 18.30 - 20.00

          Даваагаас Баасан                  Даваагаас Баасан      Даваагаас Баасан

             6 долоо хоног                      6 долоо хоног              6 долоо хоног

 

 

 

 

Сургалтын бүтэц

Сургалтын хөтөлбөр нь Англи хэлийг үр дүнтэй сайн сурахад чиглэсэн байдалаар боловсруулагдсан.

 

Бид юу заах бэ

Ямар чадвар эзэмших бэ

 • Тестийн шалгалт, тестийн процесс, болон оноо

 • Дадлага тестээр дамжуулан тестийг ойлгоход туслах

 • Өгүүлбэр засах дасгалаар дамжуулан дүрмийн мэдлэгийг бататгах

 • Сонсгол, яриа, уншлага, үгийн сан болон бичгийн чадварыг сайжруулах

 • Шалгалтын даалгаваруудыг амжилттай өгөхөд хэл, шүүмжлэлт сэтгэлгээний чадвараа хэрхэн нэгтгэж

 • Гол утга,  нэмэлт мэдээллийг олж унших чадвар, өөрийн үгээр тайлбарлах чадвар, таамаг дэвшүүлэх

 • Бичгийн даалгаварыг ажмилттай гүйцэтгэх арга зүй ба стратеги

 • Өөртөө итгэлтэй ярихад туслах чадварууд

 • Гол ба нэмэлт мэдээллийг ялган сонсох сонгсголын стратеги

 • Жишиг тестээр дамжуулан шалгалтын асуултанд хэрхэн оновчтой хариу өгөх аргачилалуудыг сурна.

 

Сургалтын онцлог

 • Цөөн суралцагчид 5 - 10

 • Туршлагатай, сайн багш

 • Англи хэлний сонсгол, яриа, унших, бичих чадваруудыг жигд хөгжүүлэхэд чиглэсэн хөтөлбөртэй

 • Америк үндэсний баяр тэмдэглэх

 

Үндсэн сургалтаас гадна дараах нэмэлт үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой:

 • БЗМТөвийн Англи номын сангийн уншигч болох

 • Долоо хоногт 2 удаа ярианы клубэд хамрагдах

 • Америкийн дээд боловсролын тухай болон одоо зарлагдаж байгаа тэтгэлэгүүдийн талаар цаг үеийн мэдээлэл авах

 

Хөнгөлөлт

 • Эхэлж бүртгүүлсэн эхний 3 суралцагчид сургалтын төлбөрийн 10% -ийн хямдрал

 • Гэр бүл найз нөхөдөөрөө суралцагчдад сургалтын төлбөрийн 10% -ийн хямдрал

 • БЗМТөвийн байгын үйлчлүүлэгчдэд сургалтын төлбөрийн 10% -ийн хямдрал

 

 
 • Facebook
 • Twitter
© 2014 Боловсролын Зөвлөгөө Мэдээллийн Төв. Системийг АЙ ТИ СОЛУШИНС хөгжүүлэв
Онлайн Туслах
E-mail

319016