TOEFL

Educational advising and resource center.
Хугацаа

4 долоо хоног

Танхим

Даваа, Лхагва гарагуудад

16:30 – 18:00 цагт

Онлайн

Пүрэв, Ням гарагуудад

09:00 – 10:30 цагт

Анги дүүргэлт

8 - 12

Сургалтын төлбөр

300 000₮

Бид юу заах вэ?

  • Тестийн шалгалт, тестийн процесс, болон оноо
  • Дадлага тестээр дамжуулан тестийг ойлгоход туслах
  • Өгүүлбэр засах дасгалаар дамжуулан дүрмийн мэдлэгийг бататгах
  • Сонсгол, яриа, уншлага, үгийн сан болон бичгийн чадварыг сайжруулах
  • Шалгалтын даалгаваруудыг амжилттай өгөхөд хэл, шүүмжлэлт сэтгэлгээний чадвараа хэрхэн нэгтгэж

Та ямар чадвар эзэмших вэ?

  1. Гол утга,  нэмэлт мэдээллийг олж унших чадвар, өөрийн үгээр тайлбарлах чадвар, таамаг дэвшүүлэх
  2. Бичгийн даалгаварыг амжилттай гүйцэтгэх арга зүй ба стратеги
  3. Өөртөө итгэлтэй ярихад туслах чадварууд
  4. Гол ба нэмэлт мэдээллийг ялган сонсох сонсголын стратеги
  5. Жишиг тестээр дамжуулан шалгалтын асуултанд хэрхэн оновчтой хариу өгөх аргачлалуудыг сурна.