Боловсролын өдөрлөг

Educational advising and resource center.

2020 оны 10 дугаар сарын 23-24 нд Улаанбаатар дахь Олон Улсын Дунд Сургууль дээр  Дэлхийн Сургуулиуд Монголд олон улсын боловсролын үзэсгэлэн 2020 арга хэмжээ зохион байгуулна. Энэхүү үзэсгэлэнд сургуулийн элсэлтийн албаны зөвлөхтэй биечлэн уулзаж зөвлөгөө авах ховорхон боломжийг бүү алдаарай. Үзэсгэлэнд оролцож байгаа сургуулиуд нэг ч Монгол оюутангүй эсхүл маш цөөн тооны Монгол оюутантай бөгөөд тэдгээр Монгол оюутнууд гайхалтай сайн суралцаж, аливаад идэвх оролцоо өндөр Монгол Улсыг зорин ирж байгаа юм шүү.

“ДЭЛХИЙН СУРГУУЛИУД МОНГОЛД 2019” БОЛОВСРОЛЫН ӨДӨРЛӨГ ОРОЛЦСОН СУРГУУЛИУД